Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Güvenlik alarmı

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Tek başına yaşıyorsanız ve acil durumlarda yardım çağırmanız gerekiyorsa, güvenlik alarmı başvurusunda bulunabilirsiniz. Güvenlik alarmı, evde bakım hizmetine yönlendiren bir nöbetçi merkezine bağlıdır. Nöbetçi merkez ya da belediye personeli bir uyarı sinyali alındığında gece gündüz harekete geçerler.

  Hedef Kitle

  Tek başlarına yaşadıklarında kendilerini güvende hissetmeyen yaşlılar, engelli insanlar ve diğerleri

  Yasalar

  Güvenlik alarmı zorunlu bir hizmet değildir, ancak Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasasına göre hizmet hakkı veren bir yardım ihtiyacı söz konusu ise verilebilir. Bkz. Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-2.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Güvenlik alarmı başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Genellikle bir ev ziyareti yapıyoruz. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 13:19