Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Kürtaj

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Kürtaj Yasası size, 12. gebelik haftasının sonuna kadar kürtaj talebinde bulunma hakkını verir (84 gün). Kürtaj için kendiniz başvurabilirsiniz. Aile Hekiminizden sevk kağıdı almanıza gerek yoktur, jinekoloji bölümü olan jinekoloji bölümü olan bir hastaneye doğrudan başvurabilirsiniz.

  Bir doktor, sağlık ocağı veya hastaneye başvururken, onların son adet döneminizin ilk gün tarihini bilmeleri gerekir. Seçiminizi gerekçelendirmeniz gerekmez ve rehberlik veya tavsiye isteyip istemediğinizi siz belirlersiniz.

  Doktorunuz müdahalenin nasıl yapılacağı ve herhangi bir komplikasyonun ortaya çıkıp çıkamayacağı hakkında size bilgi verecektir.

  Doktorunuz size istediğiniz takdirde destek topluluğu hakkında bilgi de verecektir.

  Kriterler/Koşullar

  Müdahalenin, on ikinci gebelik haftasının bitiminden önce gerçekleşebilmesi ve ciddi tıbbi nedenlerin buna engel teşkil etmemesi şartıyla son kararı siz verirsiniz.

  Yasalar

  Kürtaj Yasası § 2

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Hamilelik süresini doktorunuz değerlendirecektir. Müdahale gebeliğin 12. haftasının bitiminden önce yapılabiliyorsa, doktor kürtaj dilekçesini hemen müdahalenin yapılacağı hastaneye veya benzeri yere gönderecektir. Doktor aynı zamanda gerekli klinik muayeneleri yapacak, klinik bulguların yazılı bir özetini ve diğer ilgili ve gerekli tıbbi bilgileri derleyecek ve özeti hastaneye veya kuruluşa dilekçeniz ile birlikte gönderecektir.

  Dosya inceleme süresi

  Kürtajı yapması onaylanan hastane veya kuruluş, kürtaj dilekçesini işleme alacak ve gerekirse müdahaleyi mümkün olan en kısa sürede yapacaktır.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 12:41