Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

İlticacılar yurdunda ikamet edenlere yönelik eğitim

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Eğer sığınmacıysanız ve bir yurtta yaşıyorsanız, Norveç dili, Norveç kültürü ve Norveç değerleri eğitimi alabilirsiniz. Eğitim 175 saat Norveç dili ve 50 saat kültür eğitiminden oluşmaktadır. Bu eğitime katılmakla yükümlüsünüz. Bir beldede yaşıyorsanız, size bir uygulama programı teklif edilecektir.

  Hedef Kitle

  Yurtta yaşayan ve ikamet izni için nihai kararı almayan 16 yaşından büyük sığınmacılar.

  Kriterler/Koşullar

  Aşağıdaki durumlarda eğitim teklifi alamayacaksınız:

  • 48 saatlik bir prosedüre tabi iseniz
  • Dublin prosedürüne tabi iseniz
  • 18 yaşın üzerindeyseniz ve oturma izni başvurunuz reddedildi ise
  • İltica başvurunuz hakkında karar aldınız ise.

  Hizmet bedeli

  Hizmet ücretsizdir.

  Yasalar

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Yurtta eğitim Uygulama Yasasının 4A bölümüne bakınız

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme süresi

  Belediyeler, ilticacılar yurdu ile işbirliği içinde sığınmacılara, yurda geldikten sonra mümkün olan en kısa sürede Norveç dili, Norveç kültürü ve Norveç değerleri konularında eğitim vereceklerdir.

  İtiraz olanağı

  Karardaki aşağıdaki hususlara itiraz edebilirsiniz.

  • Muafiyet başvurusunun reddedilmesi

  Bu, kararın alınmasından sonraki üç hafta içinde yapılmalıdır. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız.Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 12.09.2018 18:16