Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Alternatif iletişim (ASK) kullanan öğrenciler için eğitim

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Tamamen ya da kısmen konuşma zorluğu çeken çocuklar, gençler ve yetişkinler, kendilerini ifade edebilmeleri için alternatif iletişim şekillerine ihtiyaç duyarlar. ASK alternatif ve bir ek iletişimdir. Bunlar örneğin, el işaretleri, fotoğraflar, grafik semboller ve fiziksel nesneler olabilir.

  Bu nedenle, okulun bir öğrenciye ASK sunabilmesi için gerekli ekipmana erişimi olmalıdır.

  Hedef Kitle

  İlkokul ve orta öğretim öğrencileri, çıraklar ve stajyerler, ilkokuldaki yetişkin öğrenciler.

  Kriterler/Koşullar

  Okul, ASK için bir ihtiyaç olup olmadığına dair bir uzman değerlendirmesi yapar.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Bakınız özellikle

  Eğitim Yasası §§ 1-3, 2-16, 3-13, 4A-13

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Okul, özelleştirilmiş bir eğitim vermekle yükümlüdür (Eğitim Yasası § 1-3) ve ASK sunmak için her zaman bireysel karar gerekli değildir.

  ASK genellikle özel eğitim teklifinin bir parçasıdır. Ve eğer ASK ekipmanının kullanımı için bir eğitim gerekiyorsa, özel eğitim ile ilgili bireysel bir karar alınmalıdır (Eğitim Yasası § 5-1 veya § 9a-2).

  ASK'ya ihtiyaç duyan öğrencinin özel eğitimle ilgili bireysel kararın bulunması durumunda, öğrencinin bireysel bir eğitim planına sahip olması gerekir (IOP). Ders müfredatındaki yetkinlik hedeflerine bağlı olarak, eğitimin tamamı veya bir bölümü somutlaştırılacaktır. Özel eğitim görmeyen öğrenciler, müfredatın tümünü takip edeceklerdir. 

  ASK ihtiyacı olan ilkokul çağındaki öğrenciler tüm diğerleri gibi yakın bir okula gitme hakkına sahiptir.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye (ilkokul için) ve ilçe belediyesi (orta öğretim için) konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye/valilik nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye/ilçe belediyesi ile iletişime geçebilirsiniz. Kararda ısrar edilirse, dava itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe (ilkokul öğrencileri için) ve ilçe belediyesi itiraz kuruluna (orta öğretim öğrencileri için)  gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 14:07