Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Mülteciler, sığınmacılar ve yeniden birleşen aileler için sağlık ve bakım hizmetleri teklifi

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Belirli bulaşıcı hastalıklar için yüksek riskin bulunduğu bölgelerden gelen bazı sığınmacılar, mülteciler ve yeniden birleşen aileler ve aşağıdaki nedenlerle ihtiyacı olan kişilere verilecek sağlık hizmeti

  • işkence ve diğer ciddi travmalara maruz kalanlar
  • ailesi veya sosyal ağları olmayanlar
  • reşit olmayıp Norveç'e tek başına gelenler
  • hamile kadınlar
  • yalnız çocuk yetiştirenler
  • tecavüz veya diğer cinsel şiddet kurbanları
  • kadın sünnetine maruz kalan veya kalma riski olan kişiler
  • ruhsal sorunları (belirtileri) olan kişiler.

  Hedef Kitle

  Sığınmacılar, mülteciler, yeniden birleşen aileler.

  Kriterler/Koşullar

  18 yaşın altındaki kişiler için, kişinin yasal olarak ikamet etmesi şart değildir. Yasadışı ikamet eden 18 yaş üstü kişiler için kanun sadece acil tıbbi yardıma izin vermektedir.

  Hizmet bedeli

  Kanun veya yönetmelikte ödeme yapılması öngörülmediği sürece hizmetler ücretsizdir.

  Yasalar

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız:

  Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası Bölüm  3 - Belediyenin sağlık ve bakım hizmetleri için sorumluluğu 

  Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası § 2-1b Uzman sağlık hizmetinden sağlık bakımı alma hakkı

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Belediye, mültecilere, sığınmacılara ve aile birleşmelerinde birincil ve uzman sağlık hizmetlerinde sağlık ve bakım hizmetleri sunulmasını kendisi sağlayacaktır.

 • Saksbehandling

  İtiraz olanağı

  Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 17:51