Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Devlet koruması altında bulunan çocuklarla görüşme

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Çocuk bir yurtta veya bir kurumda ise, aksi belirtilmedikçe çocuk ve ebeveynler birbirleri ile görüşme hakkına sahiptir. Ebeveynlerin bakım gücü olmasa da, biyolojik ailesi ile ilişki kurması çocuk için yararlı olabilir. Çocuk Yardım Merkezi, ebeveynlerin dışında başka birinin görüşme hakkına sahip olmasına karar verebilir. 

  Hedef Kitle

  Ebeveynler ve daha özel durumlarda çocuğun büyükanne ve büyükbabaları, kardeşleri, amcaları/teyzeleri veya yakın arkadaşlarının da.

  Kriterler/Koşullar

  Çocuk için en iyisi neyse o

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Bakınız özellikle Çocuk Koruma Kanunu § 4-19 – görüşme hakkı. Gizli adres

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye Çocuk Esirgeme Kurumu karar için bir teklif hazırlayacaktır. Bir devlet kurumu olan çocuk refahı ve sosyal ilişkiler ilçe konseyi davayı bir karara bağlar. İlçe konseyi mahkeme benzeri bir organdır ve bir hukukçu tarafından yönetilir. Kurul ayrıca uzmanlardan ve halktan oluşmaktadır.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:00