Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Çocuklar için sosyal yardım servisi (bildiri)

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Hem özel kişiler hem de kamu kurumları zorluk çeken bir çocuğu çocuk sosyal yardım servisine bildirebilirler. Atıfta bulunduğunuz bildirinizi izlemeniz gerekli değildir, ancak bilgilerin kaynağını belirtebilmelisiniz. Bir söylenti bildiri olarak kabul edilmez. Çocuklar için sosyal yardım servisi

  • Bildirinin açıkça temelsiz olması halinde  dikkate almaz
  • Çocuk Koruma Yasası kapsamında bir ihtiyaç olduğunun varsayılmasını gerektiren bir sebebin bulunması halinde soruşturma başlatabilir 
  • Yasal şartların yerine getirilmemesi halinde bildiriyi dikkate almaz

  Kamu yetkilileri, çocukların ağır bir ihmale maruz kaldığına inanmak için bir nedenleri varsa bunu Çocuk Yardım Merkezine bildirmekle yükümlüdürler.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Bkz. Çocuk Koruma Kanunu madde 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 ve 6-7a.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Çocuklar için sosyal yardım servisine bildiriyi yazılı veya sözlü olarak, telefonla veya bizzat gelerek yapabilirsiniz. Bildiriniz anonim de olabilir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme süresi

  Çocuklar için sosyal yardım servisi, gelen bildirileri mümkün olan en kısa sürede, en geç bir hafta içinde gözden geçirecek ve bir soruşturma açılıp açılmayacağını değerlendirecektir. Bildirinin açıkça temelsiz olduğu durumlar haricinde, bildiri alındıktan sonra üç hafta içinde bir onay almalısınız.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 27.11.2018 14:42