Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

İlkokuldaki yetişkinler için özel eğitim

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  İlkokuldaki yetişkinler için normal, uyarlanmış eğitim programından tatmin edici bir verim alamadığınızı düşünüyorsanız, özel eğitim hakkına sahipsiniz. Buna bağlı nedenler örneğin şunlar olabilir

  • hasta veya sakat olmanız
  • günlük yaşam işlerini yapabilmek için özel ihtiyacınızın olması
  • temel iletişim becerilerine ihtiyaç duymanız
  • temel okuma ve yazma eğitimine ihtiyacınızın olması
  • hareket egzersizine ihtiyaç duymanız

  Hizmet bedeli

  Eğitim ve ders malzemeleri ücretsizdir.

  Yasalar

  Eğitim Yasası § 4A-2 ve Bölüm 5

  Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5 Değerlendirme ile ilgili itiraz

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Özel eğitim başvurusu için belediyeden yardım alabilirsiniz.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:29