Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Yetişkinler için orta öğretim

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Zorunlu veya eşdeğer bir eğitimi tamamlamış, ama orta öğretimi tamamlayamamış yetişkinler, başvurduktan sonra 25 yaşından itibaren orta öğretime devam etme hakkına sahiptirler Bu hak, özel durumlarda normal okulda bulabildiklerinden daha fazla özelleştirilmiş bir müfredata ihtiyaç duyan gençler için de geçerli olabilir. 

  Eğitim, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanacak ve resmi ve mesleki becerileriniz temel alarak hazırlanacaktır.

  Hedef Kitle

  25 yaşına kadar yetişkinler. Özel durumlarda 16-24 yaş arası gençler de.

  Hizmet bedeli

  Eğitim ücretsizdir. Bölge yönetimi size gerekli basılı ve dijital eğitim araçları ve dijital donanımı sağlamaktan sorumludur.

  Yasalar

  Eğitim Yasası § 4A-3 ve § 3-1
  Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5

   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Eğitim hakkındaki kararı Bölge Yönetimi verir. Kararda, hizmetin size tahsis edilip edilmediği belirtilecektir. Kararda ayrıca, hizmetin neleri kapsadığı da belirtilecektir.

  Dosya inceleme süresi

  İlçe belediyesi konuyu en kısa zamanda ele almakla yükümlüdür. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri ile birlikte kararın tahminen ne zaman alınabileceğine dair yazılı bir cevap alacaksınız.

  İtiraz olanağı

  Kabul edilme kararına, bununla ilgili bildiriyi aldıktan sonra üç hafta içinde belediyeye itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz valiliğe gönderilecektir. İtirazınızda, kararda neyin değiştirilmesini belirtmeli ve bunu gerekçelendirmelisiniz. İlçe belediyesi size sadece rehberlik sağlayacaktır. Diğer hizmet şartlarıyla ilgili itiraz etmek isterseniz, itiraz makamı ilçe belediyesinin kendi itiraz kuruludur.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 13:26