Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Yükünü hafifletme

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Yükünüzün hafifletilmesi gereken bakım görevleriniz mi var? Belediye örneğin, evde yardım, gündüz bakımı veya huzurevinde kalma şeklinde rahatlama sağlayabilir. Rahatlama size normal boş zaman, tatile çıkma ve sosyal ağınızı koruma imkânı sunacaktır. 

  Hedef Kitle

  Yaşlılara, engellilere veya diğer bakım ihtiyacı olanlara bakan kişiler

  Kriterler/Koşullar

  Özellikle ağır bir bakım işinizin olması gerekir. Dikkate alınabilecek hususlar diğerlerinin yanı sıra şunlardır:

  •  Bakım işi için ayda uzun saatler çalışmanız
  •  Bakım işinin normalden daha fazla fiziksel veya zihinsel zorlanmaya neden olması
  •  Bakım işinin çok fazla gece çalışması ya da gece uykusu kesintisine neden olması

  Belediye, başvuru sahibi olarak sizinle işbirliği içinde hangi hizmetlerin verilmesi gerektiğini kararlaştıracaktır.

  Hizmet bedeli

  Hizmet ücretsizdir.

  Yasalar

  Bu, Sa?l?k ve Bak?m Hizmetleri Yasas? uyar?nca kanuni bir hizmettir. Ayr?ca bak?n?z

  Sa?l?k ve Bak?m Hizmetleri Yasas? § 3-6 Belediyenin sa?l?k ve bak?m hizmetleri için sorumlulu?u

  Hasta ve Kullan?c? Haklar? Yasas? § 2-8 Özellikle a??r bak?m görevleri için düzenlemeler

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Yükünüzün hafifletilmesi başvurusunda yardım almak için belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Yükünüzün hafifletilmesi için hem bakıcı hem de ihtiyaç sahibi başvuruda bulunabilir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Karara hem bakıcı hem de ihtiyaç sahibi itiraz edebilir. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 03.12.2018 13:54