Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Yeni gelen mülteciler için tanıtım programı

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Tanıtım programının amacı, mültecilere çalışma hayatına katılım fırsatı yaratmak ve onların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmektir. Yabancılar Dairesi ile anlaşma çerçevesinde, bir beldede ikamet etmeniz ve temel yeterliliğe ihtiyacınız olmanız ön şarttır.

  Tanıtım programı en azından Norveççe ve sosyal bilgiler derslerini ve çalışma hayatına katılma hazırlığını içermelidir. Program yıl boyunca ve tam zamanlı olmalıdır ve iki yıla kadar sürebilir. Eğitim ihtiyaçlarınıza göre bireysel bir plan hazırlanmalıdır. Katılımcı olarak tanıtım desteği alma hakkına sahipsiniz. Bu, yıllık bazda Sosyal Sigortalar Kurumu temel tutarının iki katı kadardır. 25 yaşın altındaki kişiler desteğin 2/3’sini alırlar.

  Hedef Kitle

  18-55 yaşları arasında yeni gelen bir mülteci iseniz ve aşağıda listelenmiş olan bir oturma iznine sahip bulunuyorsanız. Yeni gelen ile ülkede iki yıldan beri oturduğunuz kastedilmektedir.

  Kriterler/Koşullar

  Aşağıdaki kriterlerden biri geçerlidir:

  • Size sığınma hakkı verildi
  • Giriş iznine sahip bir transfer mültecisi durumundasınız
  • İltica başvurusundan sonra insani nedenlerle verilen bir oturma iznine sahipsiniz
  • Yukarıdaki grupta yer alan ve burada beş yıldan fazla ikamet etmeyen kişilerle bir aile birleşimi söz konusu.
  • Birlikte yaşarken kötü muamele görmeniz nedeniyle, ayrıldıktan sonra bağımsız bir oturma izni aldınız.

  Hizmet bedeli

  Hizmet ücretsizdir.

  Yasalar

  Tanıtım programını belediye sağlayacaktır. Bakınız özellikle Tanıtım Yasası § 3 Tanıtım programında belediyenin sorumluluğu

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme süresi

  Belediye, tanıtım programını mümkün olan en kısa sürede ve beldeye yerleştikten sonraki üç ay içinde sunacaktır. Teklifin bir ay içinde sunulmaması durumunda, bunun nedenleri ile birlikte tanıtım programının tahminen ne zaman başlayacağına dair yazılı bir cevap alacaksınız.

  İtiraz olanağı

  Karardaki aşağıdaki hususlara itiraz edebilirsiniz

  • Programın/desteğin tahsisi
  • planda önemli değişiklikler
  • programın durdurulması
  • izin onayı

  Bu, kararın alınmasından sonraki üç hafta içinde yapılmalıdır. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 07.09.2018 12:20