Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Günlük yardım programı – aktivite hizmeti

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Günlük yardım programı size çeşitli aktivitelere veya rehabilitasyon önlemlerine katılma fırsatı verir.

  Günlük yardım programı zorunlu bir hizmet değildir, ancak size yardım ihtiyacınızı karşılamak için Sosyal Hizmetler Kanununa göre Çalışma ve Yardım Kurumundan sağlanan hizmetlere erişim hakkı verir.

  Hedef Kitle

  Yaşlılar, engelli insanlar, ruh sağlığı bozuk olan kişiler v.s.

  Kriterler/Koşullar

  Evde yaşıyorsunuz ve herhangi bir teklifi alamadınız.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Günlük yardım programı zorunlu bir hizmet değildir, ancak size yardım ihtiyacınızı karşılamak için Sosyal Hizmetler Kanununa göre Çalışma ve Yardım Kurumundan sağlanan hizmetlere erişim hakkı verir. Bakınız diğerlerinin yanı sıra Sosyal Hizmetler Yasası § 12.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Günlük konaklama başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

  Ekler

  Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe (hizmet Sosyal Hizmetler Yasasına göre veriliyorsa) belediyenin kendi itiraz kuruluna gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 17:31