Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - Offentlig ettersyn.

Logo marker kommune

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3.

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden 21.11.2019– 11.12.2019 og eventuelle merknader kan oversendes til: post@marker.kommune.no

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 11.12.2019.

Tips en venn Skriv ut