Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage

Velkommen til barnehagene i Marker kommune

Barnehage på tur

Barnehagetilbudet i Marker kommune dekkes av følgende 4 barnehager:


Barnehageopptaket 2019 / 2020:

Felles skjemaer  for barnehagene:  (Ny link til søknader som gjelder fra 01.01.2019)

 • SØKNADSFRIST ER 1. MARS 2019

 • Foreldre til barn født i november 2018 og tidligere kan søke plass

 • Ved ledig kapasitet gjennom året, skjer månedlige løpende opptak i henhold til ventelister

 • Søknad om barnehageplass / endring av barnehageplass  av barnehageplass 2019/2020  gjør du her.

Samordnet opptak
Det blir foretatt felles opptak av barn for alle barnehagene i kommunen. Svar på søknad om plass kan forventes i løpet av april. Barnehageplassen beholdes inntil det foreligger skriftlig melding om opphør aller at barnet begynner på skolen.

Opptak av barn skjer etter følgende prioriteringer ved hovedopptak:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Jfr. Lov om barnehager § 13
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester§§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Jfr. Lov om barnehager § 13.
 3. Barn/fam ilier med spesielle behov
 4. Søsken etter alder, til barn som ved nytt barnehageår allerede har plass i denne barnehagen; denne regelen gjelder kun når alle barn i kommunen sikres barnehageplass siste året før skolestart.
 5. Etter alder, de eldste prioriteres først.

Dokumentasjon fra lege, psykolog, barnevern, PPT, helsestasjon eller NAV er nødvendige vedlegg dersom barn søkes inn under opptakskriterier 1, 2 eller 3.

Viktige datoer:

 • Søke før 1. mars 2019
 • Tilbud om plass mottar familien før 10. mars 2019
 • Familien takker skriftlig ja / nei til plassen før 27. mars 2019
 • Familien mottar informasjon og oppstartsdato fra barnehagen før 1. juli 2019

Spørsmål rettes til rådgiver for skoler og barnehager telefon 93252448/ annlan@marker.kommune.no

Barnehage 2.jpg

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser