Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Bakımevi

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Bakımevi, engelli insanlar için uyarlanmış ve konut sakinlerinin ihtiyaç halinde tam zamanlı bakım alabilmeleri için tasarlanmış bir evdir. Ev, sakinlerinin kendi evidir. Burada oturanlar, diğer sakinlerle aynı koşullarla kira öder ve ev hizmetleri alır.

  Hedef Kitle

  Yaşlılar, hastalar, engelli insanlar ve diğerleri.

  Kriterler/Koşullar

  Belediye bakımevini kabul edilmiş kurallara göre tahsis eder.

  Yasalar

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmet değildir. Bakımevinde kalma, kira sözleşmeleri ve Kira Yasası ile düzenlenir. Bakımevi tahsisi, Kamu İdaresi Kanunundan doğan hak ve yükümlülüklerle birlikte tek bir karardır.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Bakımevi başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan belediyenin kendi itiraz kuruluna gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 14:02