Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Ayrılma ve boşanma

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Artık birlikte yaşamak istemeyen eşler veya kayıtlı partnerler ayrılma ve boşanma için başvuruda bulunabilirler. Ayrılma ya da boşanma tarafların ikisinin de kabul etmesini gerektirmez. Bir kişinin artık birlikte yaşamanın devam etmesini istememesi yeterlidir.

  Hedef Kitle

  Evlilik veya kayıtlı birliktelik içinde yaşayan çiftler

  Kriterler/Koşullar

  Ayrılmak için tek koşul, bir veya her iki tarafın artık birlikte yaşamak istememesidir. Boşanma kararı iki farklı gerekçeyle verilebilir:

  • Çift resmi olarak en az bir yıldır ayrı yaşıyorsa. Taraflar boşanmak için bizzat başvuruda bulunmalıdır
  • çift resmi olarak, bir ayrılık izni veya kararı olmaksızın iki yıl boyunca ayrı yaşadılarsa. Bu, taraflardan birinin ve her ikisinin başvuruyu imzalamalarına veya koşullarda anlaştıklarını kabul etmelerine bağlıdır

  16 yaşından küçük müşterek çocukları olan eşler, konu mahkemeye veya valiliğe getirilmeden önce bir arabuluculuk görüşmesi yapacaklardır. Arabuluculuğun amacı, velayet hakkı, görüşme hakkı veya çocuğun/çocukların nerede yaşayacağı konusunda bir anlaşmaya varmaktır.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Ayrılma ve boşanma başvurusunu Çocuk ve Eşitlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir formu kullanarak yapabilirsiniz. Vali, prosedür hakkında size ayrıntılı bilgi verebilir.

  Ekler

  Evlilik cüzdanı ve geçerli arabuluculuk belgesi. Arabuluculuk belgesi sadece, çiftin 16 yaşından küçük müşterek bir çocukları olması halinde eklenmelidir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Valilik başvuruyu aldıktan sonra, valiliğin bunu uygun görmesi halinde taraflar kişisel bir görüşmeye çağrılabilir. İlçe valisi, mümkün olan her konuda çiftin ayrılma döneminde ayrı olarak yaşadıklarını ve birlikte yaşamaya devam etmediklerinin onayını alacaktır. Boşanma şartları yerine getirilirse Valilik boşanma kararı verebilir.

  Dosya inceleme süresi

  Valilik konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Taraflardan her biri, kararı aldıktan itibaren üç hafta içinde itirazda bulunabilir. İtiraz valiliğe gönderilecektir. İtirazınızda, kararda neyin değiştirilmesini belirtmeli ve bunu gerekçelendirmelisiniz. İtiraz makamı, çocuk, gençlik ve aile müdürlüğüdür. İtiraz gönderilmeden önce, valilik kararı değiştirmek için bir neden olup olmadığını değerlendirmelidir. 

  Taraflar önceden karara itiraz hakkından feragat ettiklerini beyan edebilirler.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:02