Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Anaokulu yeri

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Anaokulu yeri hakkı, anaokulu için başvurduğunuz yılın Kasım ayı sonuna kadar bir yaşını doldurmuş olan çocuklar için geçerlidir. Çocuk, başvurduğunuz yılın Ağustos ayında bir yaşını doldurursa, Ağustos ayının sonunda kadar yerleşme hakkına sahiptir. Çocuk, başvurduğunuz yılın Eylül, Ekim veya Kasım aylarında bir yaşını doldurursa, çocuğun doğduğu ayın sonuna kadar yerleşme hakkı vardır.

  Belediye, beldedeki bütün anaokulları için ortak bir kayıt yapılmasını sağlar, ancak her anaokulu kendi amacını, kabul çevresini, kabul kriterlerini ve mülkiyet şeklini seçebilir.

  Hedef Kitle

  Beldede ikamet eden 0–6 yaş arası çocuklar

  Kriterler/Koşullar

  Kayıt sırasında aşağıdaki çocuklara öncelik tanınır:

  • Engelli çocuklar
  • Çocuk Esirgeme Kurumunun bakımını üstlendiği çocuklar
  • Çocuk Esirgeme Kurumundan yardım almaya muhtaç çocuklar

  Buna ek olarak anaokullarının kendi kabul kriterleri vardır.

  İşbirliği ortakları

  • Sağlık Ocağı
  • PPT
  • Çocuk Yardım Merkezi

  Hizmet bedeli

  Parlamento her yıl, ebeveynlerin bir bir anaokulu yeri için ödemek zorunda oldukları maksimum fiyatı, yani üst sınırı belirlemektedir.

  Belediye, anaokulunda birden fazla çocuğu olan ebeveynlerin ebeveyn ücretlerinde bir indirim yapılmasını sağlayacaktır. Bu, çocukların farklı anaokullarında ya da farklı sahiplerin anaokullarında mı olduğuna bakılmaksızın geçerlidir. 

  Yasalar

  Belediye bu hizmeti sunmaya yükümlüdür.

  Bakınız

  Anaokulu Yasası madde 7, madde 8, madde 9, madde 12, madde 12a, madde 13.

  Çocuk Koruma Kanunu madde 4-4 - çocuklar ve çocuklu aileler için yardım önlemleri

  Anaokulunda ebeveyn ödemesiyle ilgili düzenlemeler § 3 İndirim düzenlemeleri

  Anaokullarına kabul için idari usuller ile ilgili yönetmelikler

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Belediye koordineli bir kabul sürecini kolaylaştıracak ve çocukların kamuya ait ve özel anaokullarında eşit muamele görmesini sağlayacaktır. Anaokulu yeri için başvuru, tüm anaokullarında ortak olan ayrı bir formda doldurulur. Başvurduğunuz her çocuk için bir form göndereceksiniz.

  Ekler

  Çocuğunuzun öncelik hakkı bulunması durumunda,  başvurunuza uzman makamın bildirisini ekleyin.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Yer tahsisi, anaokulu için geçerli kabul koşullarına uygun olarak yapılmalıdır. Kayıt yaparken istek ve ihtiyaçlarınıza büyük önem verilecektir. Yıllık ana kabulde,  size bir yer tahsis edilip edilmediğini ve hangi anaokulunda bir yer tahsis edildiği yazılı olarak bildirilecektir. İlk dileğiniz yerine gelmediyse, bu anaokulundaki başvuru listesine alınma hakkına sahipsiniz.

  Anaokulu yılında ek kayıt yapılması durumunda, başvuru listesindeki adaylara öngörülen kabul kriterlerine uygun olarak yer açılmalıdır. Tahsis yazılı olarak yapılmalıdır. Ek kabul için yer verilmeyen adaylar arasında sadece, öncelik hakkına sahip adaylara yerin bir başka kişiye sunulduğu konusunda bilgi verilecektir.

  Ana kayıtta anaokuluna birinci veya ikinci dilekleriniz yerine getirilmediyse, yazılı bir gerekçe talep edebilirsiniz.

  İtiraz olanağı

  Ana kayıtta, anaokul yeri için başvurunuzun reddedilmesine itirazda bulunabilirsiniz. Birinci veya ikinci dileğinizi yerine getirilmediğinde de itiraz edebilirsiniz. Ek kayıtta sadece öncelikli olarak başvurulan anaokuluna itiraz edebilirsiniz. İtiraz süresi normal olarak kararı aldıktan sonra üç haftadır. İtirazı, kararı alan kuruma göndermelisiniz.

  Belediye, çocuğunuza arzulanan bir yerin sunulması gerektiğini tespit ederse, bu yer öncelikli yasal hakkı bulunan çocuklara boşluk teklif edildikten sonra ilk boş yer size verilecektir. Onay alamazsanız, dava belediyede itiraz makamı olan itiraz kuruluna gider.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 16:57