Aktuelt

Bommen

Forslag til detaljregulering for Bommen - høring og offentlig ettersyn

07.11.2018

Høringsfrist:  28.12.2018

Plan- og miljøutvalget i Marker kommune vedtok i møte 30.10.2018 å legge ut på offentlig ettersyn og høring.
Forslaget til detaljregulering for Bommen gnr. 91, bnr. 16, 23, 113 m.fl. med tilhørende bestemmelser, i tråd med plan- og bygningsloven § 12-10.  Utvalget vedtok samtidig å legge ut på høring og ettersyn et alternativ-forslag, kalt detaljregulering for Bommen alternativ B.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid - høst/vinter 2018

04.01.2018

Ny timeplan for høst/vinter 2018 -  
For perioden :    20.08.2018 – 14.12.2018


facebook

Logo, renovasjon

RENOVASJON

22.01.2015

For 2015 vil renovasjonsgebyret faktureres abonnementene fra Indre Østfold Renovasjon, ikke fra kommunen. 

Alle henvendelser som gjelder renovasjon skal derfor heretter rettes direkte til IØR tlf. 69 88 79 50.  

Dette er en prøveordning som vi mener vil medføre både enklere ansvarsforhold og administrasjon.