Blomstervandring blant vindmøller - Haldenvassdragets Kanalmuseum

Bli med på en botanisk ekskursjon til den nye vindmølleparken ved Ørje.

Marker har mange interessante områder når det gjelder flora, og det finnes et stort antall sjeldne planter i kommunen. Felles for de fleste av dem er at de krever næringsrik og kalkrik jord, og et varmt sommerklima.

oarknatt er et område med mange sjeldne planter, bl.a. med store forekomster av kalkgrønnaks. Selv om det nå er bygd vindmøller her, håper vi at floraen ikke skal bli altfor skadelidende. Vi møtes på Kanalmuseet kl. 17. 30. Her får vi en kort orientering om turen og tar en titt på et par av utstillingene som omhandler floraen i distriktet, bl.a. om orkideer langs Haldenvassdraget. Deretter kjører vi samlet til Butjern, hvor vi parkerer. Vi studerer først forekomstene av bunkestarr og småmyrull ved Butjern. Deretter følger vi en sti opp mot toppen av åsen, hvor det er en flott utsikt i alle retninger. På veien ned følger vi et lite dalføre med fin flora, og returnerer deretter til utgangspunktet. Totalt vil turen bli på ca. 3 km.

Turleder blir biolog Ingvar Spikkeland, som jobber ved Kanalmuseet på Ørje. Han har kartlagt floraen i Marker, og kjenner plantelivet i området godt etter flere besøk her.

Praktiske opplysninger:
Pris: 65,-/30,- (Kort/kontant)

Varighet: ca. 2 timer

Lettgått tur

Oppmøte: Kanalmuseet kl. 17.30

Ta med: sitteunderlag, mat og drikke

Arrangør: HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUM
: Haldenvassdragets Kanalmuseum
Tid: onsdag 17. juni 17:30
General
https://ostfoldmuseene.no/kanalmuseet/hva-...