St. Hans feiring i Tangen friområde søndag 23. juni kl 18.00.

Endelig program kommer senere.

Kontaktperson: Else Marit Svendsen.

: Tangen friluftområde
Tid: sndag 23. juni 18:00