Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) - for alle i Indre Østfold

RØFF er for ungdommer mellom 13 og 17 år. Kanskje du er nysgjerrig på hva vi driver med? Vi lover opplevelser som aldri går i glemmeboken og erfaringer for resten av livet. Deltakerne i RØFF får livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen, slik at de kan hjelpe venner og familie hvis uhellet skulle være ute. Det er også en fin arena for dem som ønsker et spennende og aktivt fritidstilbud.

Hva som skjer i den lokale RØFF-gruppen er mye opp til deltakerne, fordi RØFF først og fremst drives av medlemmene selv. Det er selvsagt voksne veiledere som hjelper til, men det er ungdommene som bestemmer hva RØFF skal være. RØFF ligger under hjelpekorpset, og mange RØFF-ere rekrutteres til hjelpekorpset når de blir gamle nok.

Kan dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon på e-post: roffmysen@ostfoldrk.no

Ansvarlige for aktiviteten er: Tommy Warhen og Anabelle Gerardo
Tlf: 69891459

Bli medlem av Facebook-gruppen Mysen og Omegn Røde Kors RØFF. Denne gruppen skal vi bruke som informasjonskanal. https://www.facebook.com/groups/197350947863350/

Arrangør: TOMMY WARHEN
: Storgaten 26, 1850 Mysen
Tid: torsdag 13. juni 18:00
Youth
https://www.facebook.com/groups/1973509478...