Adgangskontroll og besøksstans ved Marker Bo- og Servicesenter (MBSS) og Lilleveien bofellesskap.

Beboere og pasienter ved MBSS og Lilleveien er å anse som sårbare grupper. Det er derfor innført alminnelig besøksstans ved alle disse avdelingene.
Marker kommune anmoder også at besøksstansen respekteres ved kommunens ubemannede omsorgsboliger.

De som innvilges tillatelse til å komme på besøk må registrere seg i egen besøksprotokoll. Det er også meget viktig at personen(e) er helt friske og ikke er underlagt karantene. Se FHI sine hjemmesider for oppdatert informasjon.

 

For mer informasjon ta kontakt med ansvarssykepleier på 982 28 290.