Brev fra ordfører

Logo

Kjære Markinger!
Innledningsvis vil jeg takke dere alle sammen for at dere har vært flinke og respektert de tiltakene som sentrale myndigheter og kommunen har innført. Resultatet av det er en oversiktlig og god situasjon. Det er godt å se at alle er med på dugnaden! Fortsatt er det sånn at det er tiltakene som er innført som påvirker oss mer enn selve viruset her i Marker. Vi har totalt hatt tre med påvist smitte her i kommunen, men alle de er nå friskmeldt. Det er en merkelig tid vi er inne i, og det som gjør det ekstra utfordrende for oss alle er at vi ikke har noen fastsatt dato for når denne situasjonen er over. Vi må planlegge med at Koronaviruset er noe som vil påvirke hverdagen vår lenge. Heldigvis har vi mange kreative hoder og varme hjerter som bidrar på så mange ulike vis i Marker sånn at vi alle kan kjenne på et godt fellesskap. Takk!
Videre i dette brevet har jeg lyst til å trekke fram noen aktuelle saker. Det er ingen fullstendig oversikt over alt som foregår, men det gir et innblikk i vår felles hverdag.

Gjenåpning av barnehager og skoler
De fire barnehagene vi har i kommunen pluss barna i 1.-4.klasse på skolen har nå startet opp igjen. Det er positivt for både store og små at vi tar litt av hverdagen vår tilbake. Samarbeidet mellom barnehagene, skolen, kommuneoverlegen og kommunen har vært godt – og rutinene for å begrense risikoen for smitte er gode. Nå når vi åpner opp samfunnet litt forsiktig påhviler det oss alle et enda større ansvar for hvem vi omgås på fritida. Covid19-viruset smitter også etter klokka 16 så vi må alle fortsatt være skjerpa.

Stolpejakt til Marker
Stolpejakten er en populær aktivitet som foreløpig ikke har funnet veien til Marker, men det jobbes nå i kommunen med å få det etablert her hos oss. Det hele går ut på å finne stolper som er utplassert i et område. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via appen vår. Det tas sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, uansett funksjonsevne. Dette håper vi kan skape et positivt engasjement, og om alt går etter planen vil vi kunne ha oppstart rundt 1.juni.
 

17.mai i Marker
Som alle forstår vil ikke nasjonaldagen i år bli feira sånn som vi den bruker å bli feira. Men vi lar oss selvfølgelig ikke stoppe her i Marker av et virus. Dagen skal feires – og målet er å skape et tilbud som inneholder noe for alle. 17.mai komiteen har mange spennende planer som vil presenteres i disse dager. Det kommer til å bli en bra dag!

Bygging av ny kommunal barnehage på Bommen
Ny barnehage som skal erstatte barnehagen på Grimsby bygges for fullt, og det er heldigvis ikke kommet noen forsinkelser i forbindelse med korona. Prosjektet går etter planen til overlevering fjerde kvartal 2020. Innvendig jobbes det nå med det tekniske anlegget og vegger lukkes. Utvendig starter de å kle veggene i de nærmeste dagene. Den største usikkerheten i prosjektet er knyttet til korona og hva dette har å si for prosjektet med tanke på leveranse og personell. Økonomisk går det etter planen. Det vil si at rammene som er satt for prosjektet holdes.

Næringslivet
Det er krevende tider for næringslivet i bygda vår, og spesielt for de som baserer seg på besøk og opplevelser. Det planlegges imidlertid for at kortreiste opplevelser og nærturisme blir det som etterspørres når det så smått åpnes opp igjen, og sånn sett har vi en gunstig plassering. Våre bedrifter er tilpasningsdyktige og er mindre rammet enn mange andre steder. Vi har svært lav arbeidsledighet, under 6 %, mot 11 % som gjennomsnitt ellers i landet. Det er vi veldig takknemlige for. Det er lansert svært mange ulike tiltakspakker, og vi oppfordrer næringslivet til å gjøre seg nytte av disse. Også Innovasjon Norge har lansert nye virkemidler, ikke minst mot landbruket.

Marker – et fantastisk sted
Vi er glade for å bo i Marker, et sted der mulighetene er mange og våre innbyggere vet å benytte seg av det. Marker skal være et sted der folk finner seg til rette og trives, og det klarer vi kun når innbyggerne selv bidrar til det. Vi ønsker å være et lokalsamfunn som har rom for det lille ekstra, som tør gjøre en del av det andre ikke får til. Dette klarer vi når vi gjør ting sammen, der innbyggerne bidrar med ideer og initiativ. Kanskje blir det en annerledes sommer, men vi har det aller meste rett utenfor døra. Bruk lokalmiljøet, slik at vi er godt rustet når vi igjen kan ønske alle velkommen til grensebygdene.

Ta godt vare på hverandre – hjelp hverandre – og følg helsemyndighetenes råd!

Med beste hilsen
Theodor Bye - ordfører