Informasjon vedr. barnevernstjenesten

Vi ønsker å gjøre alle oppmerksom på at barneverntjenesten holder åpent også under Corona dugnaden som vi alle er inne i. Den fysiske tilstedeværelsen reduseres. De ansatte har hjemmekontor, men er tilgjengelig på telefon og E-post innenfor åpningstiden 07:30- 15:30.
 

Vi ønsker å opprettholde kontakten med barn og unge, foresatte og samarbeidspartnere også i denne krevende situasjonen. Situasjonen gjør utsatte barn mer sårbare i denne situasjonen da stabiliserende faktorer som skole og barnehage er stengt.  Barneverntjenesten vil ta i mot bekymringsmeldinger og behandle disse fortløpende også i denne vanskelige perioden

Henvendelse utover åpningstiden rettes til Indre Østfold barnevernvakt tlf 91 38 92 93


 Det er viktig at vi tar barn og ungdoms omsorgsituasjon på alvor. De ansatte arbeider i samsvar med føringene fra Folkehelseinstituttet (FHI), og vil i perioden følge de smittetiltak og forholdsregler som er gitt. Det vil si at saksbehandlere ikke oppsøker smitterisiko, men møter fysisk dersom det vurderes som spesielle behov eller akutte tilfeller.