Egengodkjenning av detaljregulering for Bommen, Marker

Kommunestyret i Marker kommune har i møte 26.03.2019 egengodkjent detaljregulering for Bommen, gnr. 91 bnr. 16,23,113 m.fl.  Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utvikling av arealene, herunder ny barnehage.  Den planlagte barnehagen med tilhørende anlegg skal åpnes med fem avdelinger i august 2020.

 

Godkjent detaljreguleringsplankart og bestemmelser kan sees i lenkene under.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven § 1-9. Klage må sendes til Marker kommune innen tre uker fra kunngjøringen. Spørsmål kan rettes til Ann-Mari Nylund, telefon 69 81 05 00. 


Detaljregulering Bommen 27022019.pdf
Planbestemmelser Bommen 27022019.pdf
Plankart Bommen.pdf
Samlet saksfremstilling   
 

Link til innsyn - K-19/014  Egengodkjenning av detaljregulering for Bommen, Marker

Tips en venn Skriv ut