Dialogmøte med lag og foreninger i Marker - onsdag 27. februar 2019 kl. 18.30

Kultur, fritid og bibliotek inviterer leder og ett styremedlem i alle lag og foreninger til møte i Marker rådhus, kommunestyresalen, onsdag 27. februar kl 18.30

Møtet er tenkt som et gjensidig informasjonsmøte. Møtet gir også lag og foreninger en mulighet til å treffe hverandre.
 

Program:

·         Velkommen

·         Presentasjon av deltagere på møtet

·         Politikontakt ifht barn-ungdom i Marker, Patrick Karlsen, presenterer seg og sitt arbeid

·         Marker Sparebank v/Bjørnar Storeheier presenterer prosjektet « Lokal Verdi.no»

·         Frivillighet v/Morten Aalborg, Marker bo- og servicesenter

·         Folkehelse

·         Kulturmidler, støtteordnigner, markedsføring av arrangementer

·         Eventuelt

 

Hvis det er saker som ønskes tatt opp i møtet, og som trenger forberedelse, er det fint om jeg får tilbakemelding før møtet. For øvrig er møtet og agendaen åpen.

 

Med hensyn til servering vil jeg at dere sier ifra at dere kommer og hvor mange dere blir innen mandag 25. februar 2019.

Else Marit Svendsen
​Virksomhetsleder Kultur, fritid og bibliotek
​Tlf:  928 94 738
Epost:  else.marit.svendsen@marker.kommune.no

Tips en venn Skriv ut