Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Fysio- og ergoterapi/Fysioterapi for barn og voksne

Fysioterapi for barn og voksne

Avdelingsleder og ansvarlig for de voksne:  Yvonne Skjøthaug
100% stilling
Telefon: 481 34 333
Postboks 114
1871  Ørje
E-post:  yvonne.stenberg@marker.kommune.no

Fysioterapeut Stina Lund 
40% stilling (mandag og torsdag)
Tlf. 474 88 297
Epost:  stina.lund@marker.kommune.no 

Fysioterapeut Martin Fjellheim.
Jobber 40% på barn og unge (torsdag og fredag)
Telefon;  982 28 298 
Epost:  martin.fjellheim@marker.kommune.no

Den kommunale fysioterapitjenesten er delt inn i fysioterapi for barn og unge 0-18 år og voksne over 18 år.

Fysioterapitjenesten retter seg mot barn og voksne med sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på fysikalsk institutt.  Tjenesten har også forebyggende tilbak for barn og voksne.

Vi utfører:

  • Vurdering og kartlegging av fysisk funksjon i hjemmet eller helsestasjon, spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter.
  • Opptrening og behandling i hjemmet, gruppe eller helsestasjon i en avgrenset periode.
  • Råd og veiledning til bruker, pårørende og andre involverte.
  • Forebyggende og helsefremmende tiltak.
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.
  • Tverrfaglige vurderinger/kartlegginger av ergoterapeut og fysioterapeut.
  • Gruppetrening.

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.  Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste.  TIlbud gis ut i fra vurdering om behov og forventet effekt av tiltaket.  Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har kapaisitet, og forhåpentligvis innen 4-6 uker.

Stortinget vedtok i desember 2016 å fjerne sykdomslisten for fysioterapi gjeldende fra 01.01.2017.  Sykdomslisten har gitt pasienter med  diagnoser i henhold til denne, rett til fri behandling.  Ny ordning innebærer at alle må betale egenandel av fysioterapi både hos avtalefysioterapeuter og kommunale fysioterapeuter.

Marker kommune har enda ikke innført egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter, men dette vil mulig bli aktuelt.