Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/BPA Brukerstyrt Personlig Assistanse

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - Marker kommune

Brukerstyrt personlig assistent

Henvendelse:  Virkosmhetsleder Omsorg Morten Aalborg, Tlf. 906 78 916
Epost;  morten.aalborg@marker.kommune.no

Søknadsskjema: Søknad om pleie- og omsorgstjenester.pdf

Brukerstyrt personlig assistent står ikke på skjema, men benytt dette likevel.  Skriv på at det søkes om Brukerstyrt personlig assistent.

Søkeren må være funksjonshemmet, myndig og ha egeninnsikt. Søker må ha behov for bistand til ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Brukeren blir tildelt assistenter i turnus som blir ansatt av kommunen.. Skriftlig søknad blir behandlet i inntaksrådet, og tjenesten er gratis.

Link:
https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
 

Tips en venn Skriv ut