marker.kommune.no

Handlingsplan for naturmangfold Bommen vedtatt.

Handlingsplan for naturmangfold Bommen, datert 16.10.2018, ble vedtatt av kommunestyret i Marker kommune 26.03.2019 i tråd med forvaltningsloven. Hensikten med planen er å sikre naturverdiene i reguleringsplanområdet for detaljregulering Bommen, vedtatt i samme møte.  

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, og eventuelle klage må sendes til Marker kommune, innen tre uker fra kunngjøringen.
Spørsmål kan rettes til Ann-Mari Nylund, telefon 69 81 05 00.

Lenke til: