marker.kommune.no

Kulturmidler 2019. Søknadsfrist 15. mars.

Tiden er inne for å søke om kulturmidler for lag og foreninger for året 2019. Søknadsfristen er 15. mars

Det må søkes på elektronisk skjema her


Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Revidert regnskap for 2018
  • Budsjett 2019
  • Årsmelding/årsrapport 2018
  • Medlemslister

Er ikke alle vedlegg med, reduseres støtten evt bortfaller helt. Hvis ikke alle vedlegg følger søknaden skal det gis beskjed om dette og vedlegg ettersendes.

 

Ditt lag/forening skal være registrert på Marker kommunes hjemmeside.

 

Husk å:

  • legge ut arrangementer på Facebook og Det Skjer  i Smaalenenes Avis, Marker kommunes hjemmeside
  • melde ifra om arrangementer til politi og brannvesen
  • oppdatere informasjon om lag/forening på kommunens hjemmeside
Tips en venn Skriv ut