Varsel om endring av planavgrensning i detaljreguleringsplan for Viken i Marker kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 kunngjøres det herved endring i planavgrensning til detaljreguleringsplan for Viken i Marker kommune. Planarbeidet er i henhold til gjeldende kommuneplan. Hensikten med endringen er å få en mer helhetlig detaljreguleringsplan. Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hytteområde. Kart med planavgrensning ligger her.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 28.04.2017 til

Mjøsplan AS, Mjøssenteret sør DA

Kastbakkveien 11, postboks 6, 2391 Moelv.

Spørsmål og merknader kan også rettes til Helle Flesjå, tlf 41741777, e-post helle@mjosplan.no

Tips en venn Skriv ut