Hjem»Alle tjenester»Kultur, fritid og bibliotek»Stipend og støtteordninger

Stipend og støtteordninger

Kulturstøtte
Kommunen gir støtte til lag og foreninger som driver kulturarbeid i Marker kommune.
Fullstendig søknad skal ha følgende vedlegg: Medlemsliste, Årsberetning, Revidert regnskap, Budsjett.
Søknadsfrist: 15. mars
Blir annonsert i lokalavisen og på våre hjemmesider
Søknadsskjemaskjema


Aslaug og Odvar Holts stiftelse
Kommunen deler ut midler vedr.Aslaug og Odvar Holts stiftelse.
Det sendes søknad til Marker kommune, v/ordfører. Postboks 114. 1871 Ørje,
Tildeling skjer på vårhalvåret (april-mai)
Blir annonsert i lokalpressen og på kommunens hjemmesider.
Fondets styre er formannskapet.

Stiftelsens formål:
Inntil 90% av fondets inntekter kan årlig anvendes til kulturelle og almennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis Ørje. Lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formål kan søke om midler. Alle søknader må være begrunnet i forhold til formål og finansiering.
Vedtekter

 

Lederutdanning, kurs og lignende.
Det gis tilskudd til lederutdanning, kurs og lignende l som kan styrke lag og foreninger innen kultursektoren.
Søknaden sendes Marker kommune, Kulturkontoret, Postboks 114, 1871 Ørje.
Tildeling skjer i november.
Blir annonsert i lokalavisen og på våre hjemmesider.
 

Andre støtteordninger:
Det kan søkes om støtte til ulike arrangementer og tiltak innen kultursektoren. Kan søkes fortløpende hele året.


Elektroniske skjemaer;
Søknad om tilskudd til kulturformål
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

 

Tilskuddsportalen

Tips en venn Skriv ut