Hjem»Alle tjenester»Kommunen vår»Kommunal bolig, startlån og bostøtte»Startlån

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på husbanken.no/startlaan/ Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd  (elektronisk)

Trenger du utfyllende informasjon og/eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt Marker kommune, telefon  69 81 05 00 og spør etter Svenn Søby (ondager) eller Marianne Moberg Lislerud tlf. tlf: 40032 093.

Postboks 114, 1871  Ørje
Besøksadresse: Rådhuset,  Storgt. 60,  1870  Ørje

 

 

Tips en venn Skriv ut