marker.kommune.no

Står du i manntallet ?

Valglogo

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Hvis du ikke står i manntallet kan du ikke stemme ved stortings- og sametingsvalget søndag 10.-mandag 11. september 2017.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor.  Manntallet er lagt ut til ettersyn  i Marker rådhus - servicetorget.
Listen blir liggende ute fra uke 29 t.o.m.valgdagen 11. september

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Da kan du enten forhåndsstemme eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i  Marker kommune, Postboks 114, 1871  Ørje 

Tips en venn Skriv ut