Hjem»Alle tjenester»Kommunen vår»Næringsliv»Servering- og skjenkebevilling

Servering- og skjenkebevilling i Marker kommune

Servering- og skjenkebevilling - Kontakt Servicetorget, tlf. 69 81 05 00


Serveringsbevilling
Kommunen tildeler bevilling til serveringssteder.  Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og forholdene skal ligge til rette for fortæring på stedet.  Etablererprøven organiseres av kommunen.  Det kreves godkjenning fra Mattilsynet.


Skjenkebevilling i Marker kommune
Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gis for maksimum fire år om gangen.  Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol.  Avgjøres av formannskap/kommunestyre.

Søknad om skjenkebevilling  må sendes inn i god tid (ca  1 mnd.)  Dette fordi vi må innhente uttalelse fra bl.a.  politiet  som har forholdsvis lang behandlingstid.

Søknadsskjemaer - elektroniske skjemaer.


Kunnskapsprøven/Etablerprøven
Alle som søker serverings- og /eller skjenkebevilling må dokumentere tilstrekkelig kunnskap ved å avlegge Etablerprøven for serveringsbevilling og ev. Kunnskapsprøven om alkoholloven.  Kommunen organiserer dette - tlf. 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no


Priser: se alkoholpol. retningslinjer 2016-2020
Kommunen sender faktura.


Aktuelle dokumenter:
Åpningstider for utsalgssteder.pdf
Salg og skjenkebestemmelser i Marker kommune.pdf

Ruspolitisk handlinsplan 2016-2020 - Marker kommune
 

Klageskjema

Tips en venn Skriv ut