Hjem»Alle tjenester»Kultur, fritid og bibliotek»Stipend og støtteordninger»Odvar og Aslaug Holts stiftelse

Aslaug og Odvar Holts stiftelse


Kommunen deler ut midler vedr.Aslaug og Odvar Holts stiftelse.
Det sendes søknad til Marker kommune, v/ordfører. Postboks 114. 1871 Ørje,
Tildeling skjer på vårhalvåret (april-mai)
Blir annonsert i lokalpressen og på kommunens hjemmesider.
Fondets styre er formannskapet.

Stiftelsens formål:
Inntil 90% av fondets inntekter kan årlig anvendes til kulturelle og almennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis Ørje. Lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formål kan søke om midler. Alle søknader må være begrunnet i forhold til formål og finansiering.
Vedtekter

Tips en venn Skriv ut