Hjem»Alle tjenester»Helse, omsorg og NAV»Kontaktinformasjon Pleie og omsorgstjenesten

Omsorg - Marker Bo og servicesenter

omsorgsbolig.jpg

Søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester. (pdf- skjema til utskrift)
Søknadsskjema kan også fås ved Marker bo og servicesenter og Servicetorget i Marker rådhus

Prishefte 2017 (bokmerke pkt.4 i dokumentet)

INFORMASJON VEDRØRENDE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I MARKER 2016 
Brosjyre - Marker bo og servicesenter

Besøksadresse: Braarudveien 25, 1870 Ørje
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje

Virksomhetsleder og leder av inntaksrådet: 
Morten Aalborg, Tlf. 906 78 916, e-post:  morten.aalborg@marker.kommune.no

Avdelingssykepleier for bogruppe 1-2 Somatisk avd., bogruppe 3-4 Skjermet avd. og nattevaktsteam:
Lill Tverrå Forsmo, tlf .mob: 997 91 697, epost:  lill.tverra.forsmo@marker.kommune.no

Avdelingssykepleier for hjemmetjenesten (hjemmehjelp og hjemmesykepleie), Bogruppe 5 (Korttid-/rehabilitering- og avlastningsavd), Dagavdeling og storkjøkken/kantine.
Åshild Rønning Hambord, Tlf.995 01 669,  Epost: ashild.hamborg@marker.kommune.no

Konsulent Marianne Moberg Lislerud, Tlf. 400 32093, Epost: marianne.lislerud@marker.kommune.no
Reidun Raen, Tlf. 976 26 736, E-post: reidun.raen@marker.kommune.no
Hjemmehjelpstelefon 466 24 324: Heidi Berger, E-post:  heidi.berger@marker.kommune.no
Hjemmesykepleietelefon: 982 28 291

Utviklingshemmede - PU
Avdelingsleder: Hege Kasbo Fog, Tlf: 45491410, E-post: hege.fog@marker.kommune.no    
Fagansvarlig: Marthe Henriksen, Tlf: 95104245, E-post; marthe.henriksen@marker.kommune.no
Avdeling Utviklingshemmede er organisert under virkosmhet Omsorg  fra 2016. (12 årsverk fordelt på 22 ansatte)

Marker Bo og servicesenter har 32 faste institusjonsplasser fordelt på 4 bogrupper, 2 somatiske og 2 skjermet. Pr. idag har vi i tillegg 10 korttids-/rehabiliteringsplasser.  I bygget er det kafeteria som er åpen alle dager fra 10-14. Det finnes også dagsenter, fysioterapi og frisør (privat) Omsorgstjenesten teller ca 68 årsverk fordelt på 115 ansatte.

Tjenester kommunen er pålagt: Tjenester som ikke er pålagt,
men som er tilgjengelig i Marker

Oversikt over tjenestene

Sykehjem Trygdeleiligheter
Korttidsopphold /rehabilitering/Avlastning Omsorgsboliger
Hjemmesykepleie/hjemmehjelp Matombringing
Brukerstyrt pers. assistent Trygghetsalarm
Fysioterapi Dagsenter
Utlån av tekniske hjelpemidler - kont. Ergoterapeut Frisør
Tannhelsetjeneste (se brosjyre øverst på siden) Fotpleie
Transporttjeneste  
Støttekontakt /avlastning  
 

 

Tips en venn Skriv ut