Hjem»Alle tjenester»Landbruk, byggesak og teknisk»Landbruk, miljø og viltforvaltning»Viltforvaltning»Jakt

Jaktmuligheter i Marker.

Situasjonsbilde, elg

Jakt er en stor friluftlivsaktivitet som utøves av mange i kommunen. Men det er relativt få områder hvor det selges jaktkort til allmennheten. Det omsettes en del rådyrjakt på enkelteiendommer uten at det er organisert.

Felles for all jakt er at du må ha betalt jegeravgiften til staten (fremvises ved kjøp av jaktkort). For at du kan betale jegeravgiften må du stå oppført i brønnøysund-registeret som jeger. Dette skjer enten gjennom bestått jegerprøve, eller at du har drevet aktivt med jakt før ordningen tredde i kraft. Har du ikke tatt jegerprøven er det bare å sette i gang med jegerprøven. Marker jeger- og fiskeforening holder kurs hver vår.
 

Tips en venn Skriv ut