Hjem»Kontakt oss»E-post adresser

E-post adresser

 

E-postadresser over ansatte i Marker kommune

Virksomhet

Navn

Epost

Barnevernsleder

 

 

Barnevern

Tove Husebråten

tove.husebraten@marker.kommune.no

Bibliotek Britt Langøien britt.langoien@marker.kommune.no
Biblioteket/servicetorg Anne Høgås anne.hogas@marker.kommune.no

Biblioteket

Marker Bibliotek

marker.bibliotek@marker.kommune.no
Boligkontor Marianne Moberg Lislerud marianne.lislerud@marker.kommune.no
Frivilligsentralen Freddy Hagen freddy.hagen@marker.kommune.no

Helsestasjon

Camilla Bjørby  - fysioterapaut.

camilla.bjorby@marker.kommune.no  

Helsestasjon

 Jordmor

 

Helsesøster Åse Arneberg ase.arneberg@marker.kommune.no

Helsesøster

Elisabeth Klund

elisabeth.klund@marker.kommune.no

IKT-konsulent

Dan-Ove Moberget

dan-ove.moberget@marker.kommune.no

Innkjøp

Hege Hansen

hege.hansen@marker.kommune.no

Økonomikontoret Anne-Kari Grimsrud, økonomi og regnskapssjef anne-kari.grimsrud@marker.kommune.no

Økonomikontoret

Ragnhild Solbrekke, regnskap

ragnhild.solbrekke@marker.kommune.no

Økonomikontoret 

Oddmund Jensen,skatt

oddmund.jensen@marker.kommune.no

Økonomikontoret

Sven Søby, Startlån

sven.soby@marker.kommune.no

Økonomikontoret Linda Bakke Hattestad, lønn

linda.bakkehattestad@marker.kommune.no

Kommuneoverlege Barbro Kvaal barbro.kvaal@marker.kommune.no

Kultur

Else Marit Svendsen,leder

else.marit.svendsen@marker.kommune.no

Kultur

Lars Johansson,

lars.johansson@marker.kommune.no

Marker skole

Mona Søbyskogen, rektor

mona.sobyskogen@marker.kommune.no

Barnehageansvarlig rådgiver

 

 

Marker skole Sigmund Hov, inspektør sigmund.hov@marker.kommune.no

Marker skole,

Linda Heyerdal, sekr.

linda.heyerdahl@marker.kommune.no

Marker skole Heidi Fjeld Engsvik, sekr. heidi.engsvik@marker.kommune.no

Marker skole, SFO

Hanne Høgås, leder

hanne.hogaas@marker.kommune.no

MBSS

Kari Ann Nyhus

kari.ann.nyhus@marker.kommune.no

Mbss, omsorg

Morten Aalborg, leder

 morten.aalborg@marker.kommune.no

Mbss, omsorg bogr 1-4 og
nattevaktsteam:

Lill Tverrå  Formso. Avd. sykepl.

 lill.tverra.forsmo@marker.kommune.no

Mbss, omsorg hjemmetj., Bogr.5
Dagavdkjøkken.
Åshild Rønning Hambord, Avd.sykepl.  ashild.hamborg@marker.kommune.no

Mbss/Helsestasjon

Heidi Berger

heidi.berger@marker.kommune.no

NAV/Familie og helse

Bjørg Olsson

bjorg.olsson@marker.kommune.no

Ordfører

Kjersti Nythe Nilsen

kjersti.nilsen@marker.kommune.no

Personal

Vidar Kasbo

vidar.kasbo@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø Ann-Mari Nylund, virksomhetsleder ann-mari.nylund@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Karl Martin Møgedal, landbruk

karl.martin.mogedal@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Ann Kristin Halvorsrud, miljøvernkonsulent

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Eva Heed

eva.heed@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Kjell Roger Ruud, Oppmåling

kjell.roger.ruud@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Vann-avløp/spredt avløp: Gro Gaarder

gro.gaarder@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Rolf Heed, uteseksjon

rolf.heed@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Finn Lindblad, byggesak

finn.lindblad@marker.kommune.no

Psykisk helse

Kari Degnes Krog

kari.degnes.krog@marker.kommune.no

Psykisk helse

Laila Ødegaard

laila.odegard@marker.kommune.no

Psykisk helse Anne-Thoril Horpestad anne-thorild.horpestad@marker.kommune.no

Renhold

Maybritt Heed, renholdsleder

may-britt.heed@marker.kommune.no

Rådmannens stab

Vidar Østenby, utviklingssjef

vidar.ostenby@marker.kommune.no

Rådmannens stab

Tove Kolstad Skadsheim, rådmann

tove.skadsheim@marker.kommune.no

Beredskap

Vidar Østenby

 

Servicetorg

Bente Jensen, arkivansvarlig

bente.jensen@marker.kommune.no

Servicetorg

Kjersti Fosser

kjersti.fosser@marker.kommune.no

Servicetorg

Hanne B Hattestad, leder

hbvhattestad@marker.kommune.no  

Kkommunekassa

Heidi Johansen, lønn

heiei.johansen@marker.kommune.no

Utviklingshemmede

Hege Kasbo Fog hege.fog@marker.kommune.no

Utviklingshemmede, Tunet

Jimmy Karlsen

jimmy.karlsen@marker.kommune.no

     

 


 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut