Hjem»Alle tjenester»Landbruk, byggesak og teknisk»Arealplanlegger

Arealplanlegging

Leser dokumenter
Kontaktinformasjon: 
Telefon 45490220 
Seksjon plan og miljø. Postadresse: Postboks 114, 1870 Ørje
Besøksadresse: Storgt. 60. Rådhuset.
 
 Kommuneplanens arealdel er knyttet til den overordnede planlegging i kommunen iht.l plan- og bygningsloven. Arealdelen til kommuneplanen skal bl.a. angi byggeområder, landbruks, natur- og friluftsområder, kommunikasjon m.v. Nærmere detaljer kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VI. De oppgaver som tilligger teknisk virksomhet omfatter i det vesentligste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Opplysninger om denne type planlegging kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VII. Vedtak om arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Kommunale arealplaner behandles lokalt av Kommunestyret.

 
Prishefte 2017 (benytt bokmerker for enklere å finne frem i dokumentet)

 

Tips en venn Skriv ut